תקנון

כללי

 1. אתר האינטרנט הפועל בכתובת www.myorbach.co.il (להלן" האתר") הינו אתר למכירת תיקים ומוצרי אופנה (להלן: "המוצרים") המופעל ומצוי בבעלות מעין אורבך (ת.ז. 300583663) שכתובת עסקיה לצורכי הסכם ותקנון זה הינו רחוב אימבר 2 בתל אביב, מיקוד 6436201 (להלן: "העסק").
 2. תקנון זה הנו הבסיס החוקי לרכישת מוצרים באמצעות האתר ולגלישה באתר, ונועד להסדיר את מכלול היחסים בין גולשי האתר והרוכשים באמצעותו (להלן: "הלקוחות") לבין העסק, והוא חל על כל הגולש באתר, ועל כל המבצע הזמנה באמצעותו.
 3. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה היא גם לזכר ולהיפך.
 4. כותרות תקנון זה נועדו לנוחות השימוש בלבד, ואין להשתמש בהן לצורך פירושו.
 5. רישומי המחשב של העסק בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כללי השימוש באתר

 1. השימוש באתר מותר אך לצורכי רכישת מוצרי העסק, ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי, כל פעולה של כריית מידע או כל פעולה העלולה לפגוע באתר ו/או במשתמשיו.
 2. עם ביצוע הזמנה באתר, ומסירת כל הפרטים הנדרשים ופרטי התשלום, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת הדוא"ל אשר הזין הלקוח בעת תהליך ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את העסק לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך וידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 4. הופעת מוצר באתר אינה מחייבת כי המוצר אכן מצוי במלאי העסק. על כן, אישור העסקה מותנה בקיום המוצר בפועל במלאי העסק במועד ההזמנה. מקום בו מוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי לא תושלם העסקה, העסק לא יהא מחויב באספקת המוצר, החיוב יבוטל, וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו.
 5. לקוח שישלם באמצעות שירות PayPal (להלן: "פאיפאל") יתבקש להזין את פרטי חשבונו בפאיפאל, או לפתוח חשבון בפייפאל, או לבצע תשלום חד פעמי באשראי באמצעות פאיפאל. השלמת העסקה בנסיבות אלה תיעשה רק לאחר קבלת אישור פאיפאל להעברת התשלום. העסק אינו נושא בכל אחריות בגין השימוש בפאיפאל, והשימוש בשירות תשלום זה, וקבלת אישור התשלום, כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של פאיפאל.
 6. העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הזמנה שבוצעה באתר, ולהחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי לקוח מסוים אינו רשאי לבצע רכישות באמצעות האתר, וזאת מכל סיבה שהיא, ואף אם הלקוח הזמין בעבר מוצרים מן האתר או רכש מוצרים מהעסק בדרך אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, העסק יהיה רשאי שלא לבצע עסקה עם לקוח שהזמין באתר או למנוע מלקוח את השימוש באתר במקרים הבאים: הלקוח פעל בניגוד להוראות תקנון זה; הלקוח מסר בעת ביצוע ההרשמה פרטים שגויים או שקריים; הלקוח ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בעסק או ביישות משפטית אחרת הקשורה אליהם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו וספקיו של העסק; הלקוח השתמש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; הלקוח הפר את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע העסק; כרטיס האשראי של הלקוח או חשבון הפייפאל שלו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; הלקוח חייב כספים לעסק ולא פרע את חובו, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
 7. העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר, ובכלל זאת מחירי המוצרים ותיאורם, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והעסק לא ישא באחריות בגין זאת, ולא יהיה בכך כדי לחייב אותו להשלמת העסקה בהתאם לתיאור, המחיר או התנאים השגויים.
 8. העסק רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק, להחליף או לשנות מבצעים, הטבות והנחות המופיעות באתר, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 9. העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת העסקה ובמקרה שבו עודכנו המחירים או התנאים לפני שהושלמה העסקה, יחויב הלקוח לפי התנאים והמחירים המעודכנים.
 10. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים הם כוללים מע"מ.
 11. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

מדיניות משלוחים

 1. אספקת המוצרים ללקוחות מבוצעת באמצעות חברת שליחויות או באמצעות דואר ישראל. העסק יעשה כמיטב יכולתו לשליחת המוצרים מהסטודיו בתוך 5 ימי עסקים, ולהגעת המשלוח אל הלקוח בתוך 20 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, אולם העסק אינו נושא באחריות לעיכובים במשלוח הפריטים בשל נסיבות שאינן בשליטתו, ובכלל זאת עקב כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות של דואר ישראל, מסירת פרטים לא נכונים של הלקוח, מען מרוחק שההגעה אליו קשה, וכן כאשר הלקוח אינו אוסף את המצרים בתוך 7 ימים מעת קבלת הזימון לסור אל סניף הדואר או אינו זמין לתיאום המשלוח עם חברת השליחויות או אינו נמצא במקום שתואם לביצוע המשלוח.
 2. במקרה שבו הכתובת שמסר הלקוח למשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח ללקוח באמצעות דואר רשום. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים המופיעים במפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. העסק יהא רשאי, אך לא יהא חייב, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש.
 3. איחור במועד אספקת המוצר, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה ללקוח כל זכות לקבל פיצוי, למעט הזכות לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.
 4. חברות השליחויות עמן עובד העסק אינן שלוחות של העסק, והוא אינו נושא בכל אחריות בגין מעשיהן או מחדליהן במסגרת ביצוע השליחות, פרט לאחריותו על הספקת המוצרים כמפורט במפורש בהסכם זה.

מדיניות ביטול עסקה

 1. העסקאות באמצעות האתר הן "עסקאות מכר מרחוק" כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ויחולו עליהן הוראות חוק זה, זולת מקום בו הוראות אלה אינן קוגנטיות, ואז הוראות תקנון זה תגברנה עליהן.
 2. הודעה על ביטול העסקה יש לבצע באמצעות שיחת טלפון למספר 050-6466691, או באמצעות משלוח הודעת דו"אל לכתובת Maayan@Myorbach.com.
 3. במקרה בו הודעת הביטול נתקבלה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ולפני שהמוצר נשלח ללקוח (כלומר, לפני יציאת המוצר מן הסטודיו) יוחזר ללקוח מלוא התשלום ששילם בגין העסקה.
 4. במקרה שבו הודעת הביטול נתקבלה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח יהיה הלקוח רשאי לקבל החזר מלא בגין עלות המוצר, בניכוי הוצאות המשלוח אל הלקוח (בעלות של 35 שקלים), וזאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה, ורק לאחר החזרת המוצר בשלמותו, כשהוא ללא כל פגם, ולא נעשה בו כל שימוש, לעסק בשעות וימי הפעילות שלו בכתובת אימבר 2/2 תל אביב 6436201. יובהר כי רק העסק יכריע בנוגע למצב המוצר ולשימוש שנעשה בו, וכן כי המשלוח של המוצר בחזרה לעסק' יהיה באחריות הלקוח ועל חשבונו. זיכוי עלות המוצר בנסיבות אלה יבוצע לכרטיס האשראי או לחשבון הפייפאל ממנו בוצעה ההזמנה מלכתחילה, ובהתאם לנהלי חברת האשראי וחברת פייפאל.
 5. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית מלאה, כגון בגין מבצעים או מתנות.
 6. הזמנת מוצרים שיוצרו או שפרטיהם שונו ועוצבו בהתאם לדרישות יחודיות של הלקוח לאחר העסקה אינה ניתנת לביטול או להחלפה.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

 1. המידע והפרטים האישיים שימסר במסגרת הליך ההזמנה באתר והרישום באתר ישמש לצורך ביצוע השירותים המבוקשים בלבד. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 2. העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת העסק לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. עם ביצוע הזמנה באתר, מאשר הלקוח לעסק ולמי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי שנמסר במסגרת ההזמנה על מנת לספק ללקוח מידע על המוצרים שנרכשו וכן מידע שיווקי ופרסומי נוסף. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק בנוגע לשירותי העסק. באם יבקש הלקוח להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של העסק, ולהפסיק קבלת חומר פרסומי מן העסק, יש להודיע על כך בטלפון 050-6466691 או בדוא"ל Maayan@Myorbach.com.

 

הגבלת אחריות

 1. הגלישה באתר והשימוש בו הינם על אחריות הלקוח ו/או המשתמש, והעסק, הנהלת האתר, או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות בגין כל נזק, ישר או עקיף, שיגרם ללקוח ו/או למשתמש באתר כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בו ו/או מהזמנת המוצרים באמצעותו. מקום בו על אף האמור בסעיף זה ימצא על ידי בית המשפט המוסמך כי העסק אחראי בנזיקין כלפי הלקוח, תוגבל אחריות העסק לנזקים ישירים בלבד שיגרמו ללקוח בלבד ולא לצדדים שלישיים כלשהם, ושערכם לא עולה על מחיר המוצר שהוזמן על ידי הלקוח.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של העסק בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לעסק הרשאה להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תיקים ומוצרים, תמונות מסך, קוד, עיצוב האתר, בלא קבלת רשות מן העסק מראש ובכתב.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ובסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו ומבצעים ייחודיים, בלא קבלת הסכמת העסק מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת העסק מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

 1. הדין החל על שימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הסכם ותקנון זה, ו/או עם השימוש באתר ו/או עם ביצוע עסקאות באמצעותו, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית המתאימה בעיר תל אביב בלבד.